Niski poziom zaangażowania pracowników powoduje spadek skuteczności oraz efektywności pracy. Efektem niskiego zaangażowanie jest tak wzrost kosztów jak i zwiększone ryzyko utraty aktualnej pozycji rynkowej. Spadek zaangażowania oraz motywacji do pracy stanowi jeden z głównych problemów pracodawców w XXI wieku.

Przeprowadzamy badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników przy użyciu autorskiej ankiety. Po przeprowadzonym badaniu klient otrzymuje kompleksową informację zawierającą opracowane wyniki wraz z propozycją działań mających na celu podniesienie zaangażowania zatrudnionych osób.