Produkty HR

 •     Wzrost zaangażowania pracowników

  Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników przy użyciu autorskiej ankiety; kompleksowa informacja z opracowanymi wynikami i propozycją działań

 • Ograniczanie rotacji pracowników    

  Programy ograniczające rotację pracowników które wykorzystują narzędzia stworzenia inspirującego i bezpiecznego środowiska pracy.

 •     Employer branding oraz onboarding

  Tworzymy strategie Employer Barndingu wewnętrznego i zewnętrznego oraz wspieramy w jej wdrożeniu.

 • Sztuka zarządzania talentami    

  Tworzymy unikatowe programy Zarządzania Talentami, których celem jest: określenie posiadanych zasobów, mapowanie przyszłych potrzeb organizacji, rekrutacje i rozwój jednostek.