Kim jesteśmy

Inspiruje nas doświadczenie oraz zamiłowanie do ludzi.

Uczestników świata businessu można podzielić na trzy grupy: praktyków, naukowców oraz konsultantów. W naszej ocenie wartościowym doradcą nie może być ktoś, kto nie łączy w sobie wieloletniego doświadczania liniowego oraz znajomości aktualnych osiągnięć nauki. Najlepiej jest, gdy doświadczenie zawodowe obejmuje także realizację projektów międzynarodowych. Prawdziwie wartościowy dorobek naukowy obejmuje tak realizacje badań naukowych jak i praktykę wykładowczą.

Nasz zespół składa się z ekspertów z bogatym doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach w obszarze HR, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym. Nasz rozwój zawodowy i doświadczenia od zawsze związane były z biznesem, co obecnie pozwala nam tworzyć i wdrażać procesy adekwatne do potrzeb klientów. Członkowie naszego zespołu pracują dla najbardziej znanych organizacji naukowo-edukacyjnych w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych.

Bazując na naszym doświadczeniu, nieustanie rozwijamy narzędzia, które skutecznie doskonalą procesy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacjach.

Nasz cel

Inspirujemy, wspieramy, zmieniamy. Istotą naszej pracy jest zapewnienie przewagi rynkowej naszych klientów dzięki wybitnym pracownikom, którzy z pasją realizują powierzoną im misje.

Uczciwość i transparentność

Niezależnie od rodzaju i skali problemu te wartości są dla nas najistotniejsze. Taki etos pracy w sposób bezpośredni przekłada się na budowanie wspólnego zrozumienia i zaufania.

Efektywność

Właściwe rozwiązanie problemu przyczynia się do zmniejszenia nieefektywności, potrzebnych środków i wymaganego czasu, dlatego zawsze szukamy optymalnych rozwiązań, a problemy traktujemy jako wyzwania.

Pasja, doświadczenie i samodoskonalenie

Dysponujemy wiedzą i kompetencjami, które na przestrzeni lat weryfikowało zdobywane przez nas doświadczenie. Naszą główną motywacją do działania jest chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Stawiamy na ciągłe samodoskonalenie.